Vi går den mørke tid i møde - husk SYNLIGHEDEN!

Landsbyrådets årlige cykelevent blev i morges afholdt tæt på Margretheskolen

Tirsdag d. 28. november 2017

Landsbyrådet havde denne kolde november-morgen arrangeret en lille trafik-event, hvor alle de cyklende børn på vej til skole blev stoppet og gjort opmærksom på vigtigheden af synligheden her i den mørke tid.

I alt 130 børn blev stoppet, heraf 23 uden lys!

GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT nummer 14 er på gaden!

 I skrivende stund skulle det seneste nummer være omdelt i hele Gundsømalge-området!

 Hvis du - af een eller anden grund - ikke har modtaget bladet, må du rette henvendelse til Landsbyrådet - eller læse den digitale udgave her på hjemmesiden.

 Bladet har aldrig været større - hele 32 sider med nyt fra byen - og med en række oplysende sider fra byens foreninger. Vi håber at I vil nyde at læse bladet.

Bliv indsamler til DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 2017

 Mød op på Landsbyrådets kontor FREDAG d. 3. november kl. 16-18 og få en rute i Gundsømagle

 Kirsten Eriksen vil sidde parat på kontoret - hvor du kan få udleveret en indsamlingsbøsse og rute

 Selve indsamlingen foregår søndag d. 5. november - og bøssen skal afleveres i Jyllinge

 Læs mere om indsamlingen HER

BYENS KALENDER oktober 2017 og fremefter ...

 Se nedenfor alle de aktiviteter som vi har oplysning om fra byens aktive foreninger

 Byens Kalender Oktober og fremefter

 Hvis du ønsker din forenings aktivtet med på oversigten, så skriv en mail til:  gundsoekalender@gmail.com 

DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer af Gundsømagle Landsby Nyt

 Hvis du vil have en annnonce i næste nummer - er deadline for indlevering 15. oktober 2017

 Det gælder også for artikler til bladet.  Bladet udkommer til ALLE i Gundsømagle omkring 10. november :-)

 Bladet udgives i starten af november.

 Vores annoncepriser er:

 Visitkortstørrelse:  300 kr.

 Kvartside:             600 kr.

 Halvside:               900 kr.

Ny mailadresse til BYENS KALENDER

 Fremover skal du/I bruge en ny mailadresse, hvis du/I ønsker aktiviteter på kalenderen

 I skal skrive til:  GundsoeKalender@gmail.com

 Hvis I skriver om et arrangement inden d. 20.  i måneden vil det komme med på næste oversigt, som vi satser på at lave i starten af hver måned.

 Oplys: Aktivitetens navn, dato, sted, evt. pris - og en kort beskrivelse.

Vi savner kontingent-indbetaling for 2017

 Rigtigt mange har stadig ikke betalt kontingent for 2017

 Vi vil efter sommeferien udsende venlige rykkere til alle, der endnu ikke har betalt (ca. 130 personer)  Vil du undgå at få denne rykker - så betal NU!

 Kontingentet for 2017 blev på generalforsamlingen 20. marts sat til:

TAK for en gedigen og festlig BYFEST!

 Landsbyrådet takker alle der var til at gøre den 8. BYFEST til en festlig og udbytterig dag!

 Først og fremmest tak til den nye styregruppe, og de nye tovholdere samt ALLE de frivillige der deltog i planlægningen og udførelsen af dagen. Men også TAK til alle de Gundsømaglere, der dukkede op - lige fra morgenmaden og hen over dagen, med de mange aktiviteter.  Og tak de de glade mennesker, der deltog i aftenfesten og den efterfølgende dans med veloplagte Party Smoothies.

Gamle glimt fra de forgangne BYFESTER

 Kun for sjov - og blot for lige at mindes de forgange fester, bringer vi her et par glimt fra tidligere tiders BYFESTER

 Gense nogle af højdepunkterne fra "gamle dage" 

 En del af de samme klip findes også på Facebook i gruppen "Gundsømagle Byfest 2017"

 2010  Sjældent glimt fra den første FEST, med optog gennem byen!

Asfaltering i Gundsømagle (Opdateret 5-5-2017)

 Snart starter der et større asfaltarbejde i Gundsømagle! Og den gode NYHED er, at P-pladsen ved Dagli' Brugsen og Bycenteret OGSÅ bliver belagt med et nyt lag asfalt.

Kåring af ÅRETS BORGER

 Nu kan du komme med forslag til ÅRETS BORGER i Gundsømagle 

Som vanligt skal vi til BYFESTEN 2017 (17. juni) kåre en person, der gjort noget særligt for Gundsømagle i det forgangne år.

Østrup-krydset omlægges

 Det farlige kryds ved Østrup ("Lotteri-krydset") laves nu om. Roskilde Kommune har fremlagt en deltaljeret skitse til en omlægning.

 Hovedidéen i omlægningen går ud på at ændre ensretningen, således at det fremover er trafikken fra Gundsømagle mod Taastrup, der kan køre lige gennem krydset.  For at sikre krydset yderligere bliver der 40 km/t zone i hele Østrup - og der opsættes en række bump. 

Fornyelse af medlemskab af Landsbyrådet

 Så er det tid for at forny medlemsskabet af Landsbyrådet

 Vi udsender i de kommende dage mails og breve omkring fornyelse af medlemskabet for 2017.

 En del har allerede betalt - det takker vi for!  

Ren Gundsømagle

 Søndag d. 2. april er Dansk Naturfredningsforenings store AFFALDs-indsamlingsdag

 Landsbyrådet vil gerne være med til at også at holde VORES område i byen og omegnen RENT.

 Mød op på P-pladsen ved Brugsen kl. 10 og få udleveret affaldssække m.v. - og få tildelt et område. Så er du med til at gøre en god gerning for vores natur, samtidig med at du får dig lidt frisk luft og en god gang motion.

HUSK Landsbyrådets Generalforsamling mandag d. 20. marts

 Landsbyrådets årlige Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset

 Du kan stille forslag, som du ønsker taget op, indtil d. 6. marts ...

 Forslag kan sendes til foreningens formand - mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com eller til alle øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 Se her DAGORDENEN til mødet

Udgiv indhold