Landsbyrådet ønsker jer GLÆDELIG JUL!

Gundsømagle Landsbyråd ønsker alle i byen en rigtig glædelig jul!

Gundsømagle Landsby Nyt nr. 19 er udkommet!

 Bladet skulle nu være omdelt i hele byen og de nærmeste huse på udfaldsvejene

 Vores julenummer er på hele 28 sider og indeholder en række nyheder om stort og småt i byen.

 Hvis du endnu ikke har modtaget et BLAD kan du hente et eksemplar ved Landsbyrådets kontor i Bycenteret.

 Eller kontakte Palle, Mobil 26 81 16 21

 Tak til vores annoncører for deres støtte - Brug vores lokale forretninger og håndværkere - de støtter os!

ÅRETS BORGER i Gundsømagle 2020?

 Afstemningen er nu afsluttet - og resultatet er at årets borger 2020 blev:

     Georg Holm Petersen

 Læs mere i det kommende nummer af Landsbyrådets blad - som udkommer 10. dcember

 

Bestyrelsen i Landsbyrådet er suppleret med 3 nye ildsjæle

 Gundsømagle Landsbyråd's generalforsamling blev afholdt 2. september 2020 med stor deltagelse

 Læs her referatet fra Generalforsamlingen

 Læs her bestyrelsens beretning om 2019-20

 Landsbyrådet byder velkommen til følgende nye i bestyrelsen:

PR-film om Gundsømagle

 Vi er stolte af nu at kunne præsentere:

 FILMEN OM GUNDSØMAGLE

 En lille PR-film, der er lavet via sponsorstøtte fra 35 lokale virksomheder og foreninger, tak til dem alle for at gøre dette projekt muligt.

 Filmen fortæller på 3-4 minutter, hvorfor det er skønt at bo i Gundsømagle - tæt på skov, mose, fjord og bølgende marker. Og blot 32 km fra København og 10 km fra Roskilde.  

Nyhedsbrev fra Landsbyrådet

 Generalforsamling i Landsbyrådet afholdes 2. september i Forsamlingshuset

 Læs mere i vores NYHEDSBREV

 Se her indkaldelse til generalforsamlingen

 Bemærk at det omtalte MTB-løb i Gulddysseskoven efterfølgende er blevet aflyst ... (pga. Corana-situationen)

En sand Gundsø ildsjæl er borte!

 Werner Beim døde fredag d. 3. juli efter længere tids sygdom!

 Læs her Landsbyrådets ord om den store lokale ildsjæl

 

Nyhedsbrev fra Landsbyrådet

 Se her det seneste NYHEDSBRV fra Landsbyrådet

 Om filmoptagelser, generalforsamling, opkrævning af kontingent, måske sensommerjazz og "Gå pt. ikke tur i mosen" :-)

 Læs det HER

 

 

SIDSTE: Generalforsamling i Gundsømagle Landsbyråd - UDSAT til onsdag d. 2. september!

 Landsbyrådets ordinære generalforsamling udsættes pga. corona-situationen

 Se regnskab 2019 og budget 2020 HER

 Det er nu besluttet at vi holder eneralforsamling onsdag d. 2. september i Forsamlingshuset. Indbydelse med dagsorden udsendes til alle medlemmer med kendt mail-adresse - samt opslås på INFO-stander ved Brugsen.

Dette er stadig gældende:

Lokalplan forslag 682, SØMMES VÆNGE, Gundsømagle (Opdateret 24. marts 2020)

 58 nye mindre boliger i Gundsømagle

 Se forslaget HER.

 Der afholdes BORGERMØDE om planen d. 27. februar 2020 kl. 19-21 i Margrethesskolens festsal.

 Se her REFERAT for Borgermødet 

GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT er på vej ud til DIN postkasse!

 Bladet omdeles og skulle være ude til alle i weekenden 22.-23. februar

 Du kan også læse det HER på din pc/tablet.

 Der er rigtigt mange nye lokale nyheder fra Gundsømagle:

 Læs bla. om:

Kommuneplan i høring frem til 1. marts 2020

 Roskilde Kommunes nye KOMMUNEPLAN er nu i høring

 Se planen her:     https://kp2019forslag.roskilde.dk/

Godt nytår - og velkommen til 2020!

 Landsbyrådet ønsker alle i byen et GODT NYTÅR!

 Vi takker alle medlemmerne, vores samarbejdspartnere, vores sponsorer og vores annoncører for et godt og aktivt år!  

Kort FILM om Gundsømagle under forberedelse ...

 AD-Media har tilbudt at lave en kort PR-film omkring byen

 Landsbyrådet har indgået en aftale med PR-firmaet AD-Media om at lave en film om byen. Den vil være omkostningsfri for Landsbyrådet, men betales af de lokale virksomheder og foreninger/institutioner, der til gengæld får en reklame sidst i filmen.

Filmen vil, hvis der skaffes de nødvendige sponsorer, blive optaget her til foråret - og vil bl.a. inkludere optagelser fra en drone over byen.

Udgiv indhold