Bestyrelsesmøder

Referater fra afholdte møder:
Næste møde er torsdag d.  2. november kl. 16:00
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. september kl. 16:00 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. august kl. 17:30

Bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd 2021

 
Palle Gram Jørgensen (Formand /Natur/Jazz /Økonomi og PR- tovholder)
Nyvej 21, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 2681 1621
palle.gram.jorgensen@gmail.com
 
Andreas Olsen (Næstformand)
P Hansensvej  2
4000 Roskilde, Telefon 27509662
andreas@by-rein.dk 
 

BLIV MEDLEM AF LANDSBYRÅDET

Støt op omkring vores initiativer både kulturelt - men også trafik- og naturmæssigt.

Medlemskabet koster blot kr. 10,00 per måned. Eksisterende medlemmer betaler kontingent i januar for 1 år frem.

Ny medlemmer betaler fra indmeldelsesmåneden og frem til årets udløb. Dvs. at hvis du melder dig ind f.eks. 1. juli betaler du kr. 60,00 - som gælder året ud. 

Beløbet indbetales til konto 1551-10430577 i Danske Bank, enten på giro kort eller via pc-bank.

Husk i begge tilfælde at anføre tydeligt navn og adresse. Du kan også betale direkte til vores kasserer, Palle Gram Jørgensen, Nyvej 21.
 

Med venlig hilsen

Gundsømagles bestyrelse

Udgiv indhold