Vi savner kontingent-indbetaling for 2017

 Rigtigt mange har stadig ikke betalt kontingent for 2017

 Vi vil efter sommeferien udsende venlige rykkere til alle, der endnu ikke har betalt (ca. 130 personer)  Vil du undgå at få denne rykker - så betal NU!

 Kontingentet for 2017 blev på generalforsamlingen 20. marts sat til:

  150,- kr. for personligt medlemsskab
  250,- kr. for alle i samme husstand (alle får medlemskort)
 
 Vi beder dig/jer indbetale beløbet på konto: 1551-0010430577 (Danske Bank) inden 14 dage.
 Husk at anføre medlemsnummer eller navn og adresse.
 
 Du kan også betale med MobilePay 42 95 96 71  (Her er det også vildt vigtigt at anføre navn eller medlemsnr.)
 
 Landsbyrådet består udelukkende af frivillige kræfter - vi er 13 lokale personer i bestyrelsen, der alle arbejde GRATIS og bruger mange timer på at gøre det mere spændende at bo i Gundsømagle.  Vores eneste indtægtskilde er kontingentet fra vores medlemmer (som nåede op på 420 personer i 2016).
 
TIngene sker ikke af sig selv:  BYFEST, JAZZ-koncerter, familiebanko, trafiksikkerhed og en kritisk, men konstruktiv dialog med Roskilde Kommune og mere. Der er bare nogle af de ting, som vi arbejder med!  Vær med til at støtte arbejdet ved at være medlem ...
 
Mange sommerhilsener
   Landsbyrådets bestyrelse