Asfaltering i Gundsømagle (Opdateret 5-5-2017)

 Snart starter der et større asfaltarbejde i Gundsømagle! Og den gode NYHED er, at P-pladsen ved Dagli' Brugsen og Bycenteret OGSÅ bliver belagt med et nyt lag asfalt.

Asfalteringen i Gundsømagle af en række veje påbegyndes i løbet af nogle få uger på bl.a. Piledyssen og Gulddyssevej. (Landsbyrådet har fået oplysningen  fra Morten Heegård, Roskilde Kommune Vej og Grønne Områder). Når de når til Gulddyssevej, får P-pladsen ved Brugsen også en hårdt tiltrængt tur med nyt slidlag. Jarl Matthiesen fra Landsbyrådets Trafikgruppe har ført dialogen med Anita Madsen fra Veje- og grønne Områder, og hun har for nylig accepteret og bekræftet at P-pladsen medtages i det kommende asfaltarbejde. 

Seneste:

Asfaltering 10. maj.

Trafikmeddelelse – Gulddyssevej ml. Hovedgade og bygrænsen, Gundsømagle Parkvej og Piledyssen 

Tid: Fra onsdag den 10. maj til og med fredag den 19. maj 2017 (ekskl. 12. – 14. maj 2017) i tidsrummet kl. ca. 7-18. 

Trafik: Trafikken kan passere arbejdsstedet. 

Omkørsel: Ikke nødvendig. 
Årsag: Asfaltering af del af Gulddyssevej, Gundsømagle Parkvej og del af Piledyssen

I forbindelse med asfalteringen er trafikchikanerne midlertidigt fjernet.

(Fra Veje og Grønne Områder .4 maj)