Fornyelse af medlemskab af Landsbyrådet

 Så er det tid for at forny medlemsskabet af Landsbyrådet

 Vi udsender i de kommende dage mails og breve omkring fornyelse af medlemskabet for 2017.

 En del har allerede betalt - det takker vi for!  

Vi er jo glade for et du/I er medlemmer af Landsbyrådet. Det er vigtigt med en stor opbakning fra borgerne i Gundsømagle. Vi står meget stærkere overfor vores dialog med Roskilde Kommune, og vi får nogle nødvendige økonomiske midler til at fortsætte vores ihærdige arbejde omkring at sætte Gundsømagle tydeligere på landkortet, samt at lave nogle spændende kulturelle tiltag for hele byen.

 
Kontingentet for 2017 blev på generalforsamlingen 20. marts sat til:
  150,- kr. for personligt medlemsskab
  250,- kr. for alle i samme husstand (alle får medlemskort)
 
Vi beder dig/jer indbetale beløbet på konto: 1551-0010430577 (Danske Bank) inden 14 dage.
Husk at anføre medlemsnummer eller navn og adresse.
 
Alternativt kan beløbet betales kontant på vores kontor i Gundsømagle Bycenter. (Åbent HVER torsdag kl. 18-19:30) eller på MobilePay 42 95 96 71  (Her er det også vildt vigtigt at anføre navn eller medlemsnr.)
 
Referat fra foreningens generalforsamling, regnskab og budget og bestyrelsens årsberetning kan ses her på vores hjemmeside
 
Er din nabo medlem af Landsbyrådet?  Tag en snak over hækken, over en kop kaffe eller en øl - og få din nabo med i Landsbyrådet :-) 

Selv Landsbyrådet kan fejle :-)  Så HVIS du allerede har betalt, og alligevel får en mail/brev - så bær over med os - men giv lige lyd fra jer, så I ikke senere får en rykker!  
 
Vi mangler stadig MAIL-adresser på en del medlemmer. SKRIV den til os, og hvis jeres jeres mail-adresse er blever ændret.
 
Mange forårshilsener hilsener
Landsbyrådet