Landsbyrådets generalforsamling 2016

 Landsbyrådet takker for den flotte opbakning på vores generalforsamling.

 Se her referatet fra generalforsamlingen samt bestyrelsens årsberetning 2015

 Og se her REGNSKAB 2015 samt budget 2016