Landsbyrådet indkalder til "Paraply"-møde

Landsbyrådet indkalder nu til "Paraply"-møde i byens Forsamlingshus mandag d. 8. februar 2016 kl. 19-22!

Mødet har formål, at alle byens aktive foreninger (Grundejerforeninger og institutioner incl.) kan mødes og koordinere tiltag for det kommende år, samt snakke samarbejde og tiltag omkring byens mange udfordringer. 

De over 35 aktive foreninger har i sidste uge fået en mail fra Landsbyrådet omkring mødet, og opfordres heri til at komme med indspark til dagsordenen. Hvis DIN forening IKKE har modtaget en mail herom (og er interesseret i mødet) så kontakt os snarest. Vi glæder os vildt til et konstruktivt og uformelt møde om byens udfordringer, og vi ser gerne, at et sådant møde bliver en fast årlig begivenhed.

Tilmelding til mødet bedes sendt til palle.gram.jorgensen@gmail.com  senest 15. januar - og man kan højst tilmelde sig 2 personer pr. forening/institution