Landsbyrådet har afholdt sin Generalforsamling

 Bestyrelsen siger VELKOMMEN til 2 helt nye bestyrelsesmedlemmer

 Du kan læse et udførligt referat af hele generalforsamlingen under punktet "Landsbyrådet" og "Møder" ude i kolonnen til venstre.

 Følgende 2 udtrådte af bestyrelsen:

 Anne Marie Rydder og Rita Søndergård. Tidligere på året er Dina Fagerhøj også trådt ud af bestyrelsen, da hun fraflyttede byen.

 Følgende 2 nye er herefter blevet valgt til bestyrelsen:

 Mette Erdmann og Gitte Hagemann

 Og som suppleanter blev valgt:

 Else Manley og Mette Gjerskov

  Se regnskab 2014 og budget 2015 HER

 Der var stor ros til bestyrelsen for arbejdet i 2014 og de mange tiltag, som er gjort for at sætte gang i Gundsømagle.