Så skal farten nedsættes mellem Gundsømagle - Østrup - Herringløse

20. december 2014 / Kirsten Lund Jakobsen

60 km / time er nu den fartgrænse, som netop er opsat på strækningen mellem Østrup -Herringløse og Østrup-Gundsømagle.

Desuden er der lavet rumlestriber flere steder.

Det har vi i landsbyrådet været noget overraskede over. Det havde været naturligt, at kommunen havde fået os med i beslutningerne. 60 km/t på hele strækningen til Østrup og Herringløse virker lidt drastisk. Vi havde hellere set en fartbegrænsning på de enkelte farlige steder med krumninger på vej og med farlige udkørsler.  Men når det er sagt håber vi nu, at den nedsatte fart virker efter hensigten og forhindrer nogle af de uheld, der har været på strækningen.

Vi har i flere år været i dialog med kommunen om fartproblemer på omtalte vej og fartproblemerne inde i Gundsømagle, som måske er endnu værre end på den åbne landstrækning, som netop har fået 60 km / t.

Vi forstår ikke kommunens tøven med at bygge en chikane på Gulddyssevej  ud for Gundsømagle Bycenter/skolestien ved børnehaven, så alle bløde og hårde trafikanter kan færdes trygt. Landsbyrådet fik et endeligt nej fra kommunens vejchef  for et par måneder siden om  at der ikke er penge til omtalte chikane på Gulddyssevej.

Vi forstår heller ikke kommunens tøven omkring Hejnstrupkrydset/ Sognevej, som er et kaos i myldretiden, specielt om morgenen .

Gundsømagles fartproblemer er omtrent ikke nævnt i den nye Trafiksikkerhedsplan for Roskilde kommune.

Hvor er vores lokale politikere henne? Der har været politisk flertal for den nye Trafiksikkerhedsplan, som knap nok  nævner Gundsømagles fartproblemer og den stigende trafik gennem byen.

Hvor mange uheld skal der til for at Roskilde Kommune reagerer?