GODT NYTÅR!

Landsbyrådets bestyrelse ønsker alle vores medlemmer og alle borgerne i GUNDSØMAGLE et rigtigt GODT NYTÅR!

2013 har været et travlt år for bestyrelsen. I foråret kom Zebra-projektet i gang, i starten med mange deltagere - senere faldt nogen fra. Eet er sikkert: Der ER sat mange positive ting i gang via Zebra-projektet: vi har fået sat blomsterløg i tusindevis, vi har fået plantet træer, vi har fået planlagt en kunsterisk INFO-søjle i byens midtpunkt, vi har fået designet byens bænk, og vi får en flot flagallé gennem byen til foråret! Mange flere ting er i støbeskeen, men Landsbyrådet må igen pege på, at ZEBRA-PROJEKTET ikke alene er Landsbyrådets projekt, men hele byens projekt. Derfor må der nødvendigvis FLERE på banen, hvis vi skal leve op til tankerne bag projektet og få mere ud af bevillingerne. Skolen, Institutonerne, foreningerne - kom med, og lad os i fælleskab vise, at vi kan få sat GANG i Gundsømagle og at vi kan LØFTE i flok - og bruge hinanden til alles fordel.  Zebra-projektet kører videre - mere om det senere.

Vi har også kigget på naturstier og cykelstier. Den første lille nye natursti ER allerede åbnet, og der ligger mange ideer til flere stier, bl. a. syd om Gundsømagle Sø, med forbindelse til Kirkerup og stierne ud til Fuglefondens område syd om søen mod Østrup.  Vi har fået lovning for, at hvis projektet omkring en cykelsti mod Stenløse via en vej nord for Gulddyssegård går i vasken pga. problemer med Egedal Kommune, ja, så kan vi bruge pengene til  andre projekter i området. Således arbejder vi hele tiden i en konstruktiv, men kritisk dialog med Roskilde Kommune, men vi må også indrømme - at TING TAGER TID!

Nogle ting er vi dog mere herre over selv. Således fik vi endnu en gang fyret en MEGA-byfest af i juni! Med godt vejr og masser af besøgende hele dagen igennem. En tradition er skabt, og vi kan love jer, at der igen til sommer bliver BYFEST! Flere og flere foreninger er med i arbejdet omkring BYFESTEN, og det er rart at se, hvor stor opbakningen er blandt borgerne. 

Som noget nyt har vi også startet en række små spændende foredrag op på vores bibliotek. Det har været en god succes, og rækken af foredrag fortsætter i det nye år. Følg med via vores KALENDER og via opslag på biblioteket.

Efterårets gode hændelse var, at vi fik vores eget KONTOR på ROSENTORVET. Endnu en gang tak til Søren Husby fra ejerne FOLMERSHUS A/S. Vi er rigtigt glade for lokalet, og specielt fordi det bringer os tættere på borgerne og medlemmerne. I det nye år holder vi åbent hver lørdag fra kl. 11 - 13.

Det nye år bringer mange udfordringer - Vi skal fuldføre de igangværende Zebra-projekter - og gerne være med til at søsætte nye. Vi skal videre med udfordringerne omkring cykelstierne mod nord, vi har en lang række trafiksikkerheds-emner, som vi gerne ser gennemført. Fælles for det hele er, at vi gerne ser FLERE af borgerne involveret! Meld jer til Landsbyrådet, gerne som passive mellemmer, endnu bedre som aktive medlemmer. Og der er også til marts måned mulighed for at blive medlem af Bestyrelsen, når vi 12. marts holder generalforsamling. 

Landsbyrådet har til marts måned eksisteret i 5 år! Vi tager lidt forskud på fødselsdagen, og holder MEDLEMSFEST i Forsamlinghuset lørdag d. 1. februar. (Læs mere herom andet sted). Men med en medlemskare på nu over 300 borgere - kan der ikke blive plads til alle. SÅ skynd dig med tilmeldingen ...

Og så er der vist blot at sige:

GODT NYTÅR - GUNDSØMAGLE

Mange hilsener

Gundsømagle Landsbyråd