Ny sti fra Gulddysseskoven (Hundeskoven) mod syd til Holmevej

 På et møde for nylig i ZebraBy-gruppen omkring Naturstier kunne Roskilde Kommune løfte sløret omkring den nye sti

 Den nye sti vil lave en unik forbindelse fra det nye Holmehøj-område og op til Guldysseskoven. Den anlægges som en 2 m bred trampesti i det eksisterende skel, og alle formaliteter omkring stien, er i følge Christina Zingenberg (Roskilde Kommune) nu på plads.

 Se på kortet HER, hvor den nye sti kommer.

 Den nye sti er blot ét af de mange ønsker, som drøftes i ZebraBy-gruppen omkring Natur- og Cykelstier. Efter sommerferien arbejdes der videre med de øvrige ønsker, som blandt andet omfatter:

 - En cykelsti forbindelse mod nord til Stenløse og den kommende Supercykelsti mod København.

 - En cykelsti mod Guldysse Kulturgård 

 - En natursti både nord og syd om Gundsømagle Sø. Nord om søen via en forlængelse af eksisterende sti. Og syd om søen via en overgang over Hove Å (med forbindelse til Kirkerup) og en ny sti, der laver en forbindelse til Fugleværnsfondens eksisterende stier syd for søen.

 - Vi arbejder også på at lave en forbindelse fra Søparkstien og over til stien mod mosen. Den er dog svær, da den involverer flere lodsejere - men den kunne give et unikt forløb syd om byen.  

Læs mere om ZebraBy-grupperne under punktet ZEBRABY.

På mandag er der møde i ZebraBy-gruppen omkring TRAFIK- og BYFORSKØNNELSE.