Landsbyrådet ønsker alle et:

 GODT NYTÅR

06-01-2013

Vi er allerede godt inde i det nye år, juleferien er ovre – og mange er igen begyndt på deres hverdag igen …

Fra Landsbyrådets Bestyrelse vil vi dog gerne sende et lidt forsinket, men rigtigt MEGA-stort  RIGTIGT GODT NYTÅR!

Når vi kigger tilbage på 2012 kan vi godt vi godt være ganske stolte af at Gundsømagle er kommet stadig mere i focus.

I Landsbyrådet har vi hjulpet med til dette via:

 - ÅBEN DANS kom ”IGEN” til Gundsømagle og optrådte for byens unge poder i Forsamleren

 - en skøn nattergaletur i mosen (i år MED højlydt nattergale-lyd)

 - medfinansiering af oprensningen af Lille Ejlesø midt i byen

 - en sommercykeltur mod nord af fjordstien

 - en herlig Gundsømagle-revy leveret af et veloplagt hold fra GAS

 - og en gedigen BYFEST, vel den største i byens historie

 - GUNDSØMAGLE-løbet, en ny tradition er skabt

 - byvandring med guide

 - DRAGEDAG ved Ørebjerget, denne gang med passende vind  

Udover disse aktiviteter har vi deltaget i møder med Naturstyrelsen, hvilket har medført at vi nu har fået sankeretten til foreløbig først Hundeskoven.

Vi har også deltaget i en række møder med Roskilde Kommune og givet høringssvar til en række vigtige områder, så som Blå Grøn Strategi og Cyklistplanen. Og dette har medført at der er blevet sat stor fokus på den nordlige del af kommunen, hvor der allerede i 2013 sker en række ting omkring natur- og cykelstier, f.eks. en cykelsti til Stenløse.

Vi må heller ikke glemme at rapporten om Gundsømagle som en bæredygtig  landsby - endelig udkom og blev offentliggjort med indledning af selveste borgmester JOY på vores elskede lille bibliotek, som stadig består. Dette medførte sågar, at vi først i december fik besøg af en række EU-seminargæster, som kiggede nærmere på byen og lyttede interesseret til os.

Vores lille blad ”Gundsømagle Landsby Nyt” lever i bedste velgående, og har i 2012 bragt gode historier ud til alle beboere i Gundsømagle Sogn.

I Landsbyrådet går vi ind i vores 4. sæson, og håber stadig, at vi fortsat kan være med til at bringe Gundsømagle mere i focus. Vi gør vores bedste, nu med over 300 medlemmer i ryggen.

Lige før jul fik Gundsømagle en stor fælles julegave, idet vi blev udnævnt til at være den første ZebraBy i Roskilde Kommune. Et projekt der skal involvere de lokale borgerne væsentligt mere i en række beslutninger, men også skal udvirke at vi får mere ud af de lokale ressourcer vi har i byen til at hjælpe hinanden. At Roskilde Kommune har peget på Gundsømagle skyldes mange ting, selv peger de på at vi er et passende afgrænset område, og vi er velorganiserede, har Landsbyråd og har en række aktive foreninger.

Det er meget vigtigt at påpege at Landsbyrådet IKKE alene skal tage æren for alt det positive, der sker i byen! Rigtigt mange foreninger har eksisteret og fungeret perfekt i byen i mange år FØR vi kom til – og uden disse foreninger var byen ikke hvad den er i dag og var ikke blevet ZebraBy.

Derfor er det også vigtigt at alle foreninger, alle ildsjæle, alle institutioner inddrages i dette projekt. Hvordan Roskilde Kommune vil styre dette, kommer for dagen, når Kommunen indkalder til møde først i det nye år.

Fra Landsbyrådets side har vi visse ideer til, hvordan vi kunne lette samarbejdet med kommunen – og gøre det nemmere for alle parter. Én af ideerne, er at lave et udvalg – med repræsentation fra hver forening, som så kunne stå for dialogen med Roskilde Kommune.

Til sidst må vi desværre meddele at vi har besluttet at aflyse vores Medlemsfest der var planlagt til den 1. februar 2013. Men vi har simpelthen ikke pt. kunne skaffe ressourcer til at afholde den. Vi går i tænkeboks og vil – hvis stemningen er til det – måske afholde et arrangement til efteråret.  Som plaster på såret vil vi i stedet sørge for et lille traktement ifm. vores ordinære generalforsamling d. 13. marts. Omkring vores generalforsamling beder vi alle interesserede ildsjæle møde op, så vi kan få rigtigt mange ideer på bordet, og få en slagkraftig og handledygtig bestyrelse. Vi stiller forslag om at udvide bestyrelsen til max. 15 medlemmer (extra 4). Således kan vi bedre stå parat til de kommende mange opgaver.

Til slut en kæmpe tak til alle vores sponsorer og annoncører i vores blade og foldere. Og til alle vores trofaste medlemmer samt alle de nye der er kommet til, alene 35 i december måned 2012. Samt en MEGA-tak til vores frivillige hjælpere til især BYFESTEN. Uden jeres hjælp kunne intet i dette format lykkes.    

 

Mange hilsener

Palle Gram og hele

bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd