Nyheder fra Trafik & Trafiksikkerhed

 
Høringssvar Cyklistplan 2017 fra trafikgruppen i Landsbyrådet.
Læs høringssvaret HER
 
Høring af Cyklistplan 2017
Se planen på Roskilde Kommunes hjemmeside under Plan og Teknikudvalgets referat d 03.11.2016. Punkt 227.

Høringsperioden er fra d. 04.11.2016 til 16.12.2016

  
Oplæg til Cyklistplan 2016,2020 (2017)
Læs Landbyrådets oplæg  HER
 
Grusgravning 2016
Læs landsbyrådets høringssvar til Regionen HER
 
 
Cyklistplan 2012
Læs Landsbyrådets høringssvar til Roskilde Kommune HER
 
Blå Grøn Strategi 2012-16
Læs Landsbyrådets høringssvar til Roskilde Kommune HER 
 
Trafiksikkerhedsplan 2014
Planen er i høring i september 2014:
Se planen HER
Kom med kommentater til planer HER 
Landsbyrådets høringssvar til Trafiksikkerhedsplanen 2014
 Se HER
 
Cyklistplan 2012
Læs Landsbyrådets høringssvar til Roskilde Kommune HER
Frederikssundmotorvejen
Fra flere sider er vi spurgt om, hvor motorvejen egentligt kommer til at ligge - når den engang bliver gennemført. Se derfor nærmere på dette link fra Vejdirektoratets materiale fra en borgermøde i Ledøje. De viser den aktuelle linieføring, beskriver deltaljeret 2. etape - der kommer til at at gå ud til lige nord for Ledøje. Den 3. etape, der så kommer til at gå nord om Gundsømagle - er der endnu ikke bevilget penge til - og det er uvist hvornår det sker. Men linieføringen er besluttet som vist i materialet.
Se dette link for deltaljer:  http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/image.asp?objno=275081
Og mere i deltaljer om 3. etape: http://www.vejdirektoratet.dk/hent/frederikssundmotorvejen/orto_STH_240209_s.pdf
Se vejdirektoratets side om 2. etape til Ledøje:  www.vd.dk/m12