3 nye ildsjæle med i Landsbyrådets bestyrelse - Opdateret 17-10-2021

 Gundsømagle Landsbyråd afholdt mandag d. 11. oktober sin 12. ordinære Generelforsamling

 Generalforsamlingen var ganske velbesøgt, når man tænker på, at der samtidig blev afholdt stormøde i Jyllinge om RENT VAND i Roskilde Nord.

 SE HER DE 3 VIGTIGE RESULTATER FRA MØDET:

 1) Reglerne for optagelse ændres, så ALLE med interesse for Gundsømagle kan blive mellem!

 2) Kontingentet sættes NED, så det fremover blot koster 120 kr/årligt for personer, eller 200 kr/årligt for alle over 18 år i samme husstand.

 3) Hele 3 nye ildsjæle kom med i bestyrelsen:  Sofie Carmel, Andreas Olesen og Allan Engelbrecht

 Tidligere på året kom een af vores suplleanter, Marianne Kiærulff, også ind i bestyrelsen til afløsning af et udgående medlem.

 Referatet fra Generalforsamlingen er nu klart: Læs det her.

 Se her Bestyrelsens Årsberetning for september 2020- oktober 2021

 Opkrævning af kontingent for 2021:

    Opkrævningen er nu fluks igangsat - så forvent en mail en af de kommende dage og betal venligst snarest, da vores pengekasse IKKE er bugnende!

 Mange hilsener

 Gundsømagle Landsbyråd - tingene sker ikke af sig selv ....