Helhedsplan for Gundsømagle er tæt på at blive vedtaget! (Opdateret 1-9-2021)

 På mødet i PLAN- og TEKNIK-udvalget (D. 17/8) i Roskilde Kommune er Helhedsplanen på dagsordenen

 Læs her Dagsordens punktet

 Som man kan se, hvis forslaget bliver vedtaget, vil arbejdet begynder først i det nye år 2022.

 Hele byen skal involveres, men hvis du er interesseret i at gå stærk ind i arbejdet som repræsentant for Landsbyrådet, må du allerede nu gerne henvende dig til Landsbyrådet. 

 SIDSTE:  Forslaget ER vedtaget - og arbejdet sættes i gang i staren af 2022, jvf. forslaget.