Gundsømagle Landsby Nyt nr. 19 er udkommet!

 Bladet skulle nu være omdelt i hele byen og de nærmeste huse på udfaldsvejene

 Vores julenummer er på hele 28 sider og indeholder en række nyheder om stort og småt i byen.

 Hvis du endnu ikke har modtaget et BLAD kan du hente et eksemplar ved Landsbyrådets kontor i Bycenteret.

 Eller kontakte Palle, Mobil 26 81 16 21

 Tak til vores annoncører for deres støtte - Brug vores lokale forretninger og håndværkere - de støtter os!