Bestyrelsen i Landsbyrådet er suppleret med 3 nye ildsjæle

 Gundsømagle Landsbyråd's generalforsamling blev afholdt 2. september 2020 med stor deltagelse

 Læs her referatet fra Generalforsamlingen

 Læs her bestyrelsens beretning om 2019-20

 Landsbyrådet byder velkommen til følgende nye i bestyrelsen:

    Annne-Louise Bjerregaard

    Leif Thornberg

    Karen Fonseca