Lokalplan forslag 682, SØMMES VÆNGE, Gundsømagle (Opdateret 24. marts 2020)

 58 nye mindre boliger i Gundsømagle

 Se forslaget HER.

 Der afholdes BORGERMØDE om planen d. 27. februar 2020 kl. 19-21 i Margrethesskolens festsal.

 Se her REFERAT for Borgermødet 

 Gundsømagle Landsbyråd har 26-2-2020 indsendt et høringssvar omkring bebyggelsen:

 Høringssvar fra Landsbyrådet