Kort FILM om Gundsømagle under forberedelse ...

 AD-Media har tilbudt at lave en kort PR-film omkring byen

 Landsbyrådet har indgået en aftale med PR-firmaet AD-Media om at lave en film om byen. Den vil være omkostningsfri for Landsbyrådet, men betales af de lokale virksomheder og foreninger/institutioner, der til gengæld får en reklame sidst i filmen.

Filmen vil, hvis der skaffes de nødvendige sponsorer, blive optaget her til foråret - og vil bl.a. inkludere optagelser fra en drone over byen.

Allerede nu vil AD-Media kontakte en række aktuelle sponsorer, med henblik på at støtte projektet. 

Når filmen er fremstillet vil ALLE kunne bruge filmen til at promovere byen, deres virksomhed og forening. Filmen vil typisk, som allerede optagne fil om andre byer, vare ca. 2-4 minutter. 

Se HER et eksempel på en lignende FILM.

 

Mange hilsener

Gundsømagle Landsbyråd