Koordinationsgruppe for kommende BYFESTER er nedsat

 På STORMØDET omkring kommende byfester i Gundsømagle - blev der nedsat en gruppe, der skal komme med et udspil

 Læs her et referat fra STORMØDET om kommende byfester

 Landsbyrådets bestyrelse er glad for udfaldet af mødet. Der var stor stemning for at Gundsømagle stadig skal afholde BYFEST, og der blev på mødet nedsat en gruppe, der skal komme med et udspil.

 Efter at denne gruppe har afholdt møde, vil de indkalde til et nyt møde og orientere om deres tanker.