Ældre/Senior-boliger i Gundsømagle

 I Landsbyrådet's bestyrelse er der ikke flertal for at bakke op omkring de 2 foreslåede skitser til senior-boliger bag Gl. Skole på Sognevej!

 Efter bestyrelsemødet i tirsdags (9. oktober 2018)  kan vi meddele følgende:

"Gundsømagle Landsbyråd afholdt bestyrelsesmøde d. 9. oktober, hvor vi bla. talte om de 2 skitser til senior-boliger, vi har fået fremvist af Roskilde Kommune tidligere på måneden. 

Vi er bekendt med at Grundejerforeningen Gundsøparken torsdag d. 11-10 behandler samme emne, men har pt. ikke hørt nogle udmeldinger herfra.

I Landsbyrådets bestyrelse i tirsdags var der IKKE umiddelbart udpræget flertal for nogen af de 2 skitser omkring forslag til seniorboliger bag den Gl. Skole på Sognevej. (se vedlagte tegninger)

Men Landsbyrådet slår fast, at de ser MEGET positivt på planerne omkring ældre/seniorboliger i byen, men blot ikke anser placeringen på et af byens sidste centrale grønne områder for optimal.

Vi mener, at der er andre egnede muligheder, som også er tilfredsstilende centrale både med hensyn til nære indkøbsmuligheder og offentlige transportmuligheder.

Vi forstår heller ikke helt logikken i at lave seniorboliger i 2 plan. Desuden er vi meget kede af at røre så drastisk ved et af de sidste grønne områder i bymidten og på den måde forhindre spejdernes, mødestedets, G77's og byfesten's udfoldelser.

Landsbyrådet er desuden meget OBS på, hvordan man sikrer, at kommende senior/ældre-boliger i byen kan prioriteres bedst muligt til byens egne ældre borgere."

 

Ovenstående er BESTYRELSEN's udtalelse! Vi ønsker selvfølgelig også meget gerne en dialog med vores 400 medlemmer omkring senior/ældreboliger i byen. Vi opfordrer til dialog på vores FACEBOOK-sider og grupper - og overvejer også et møde i Forsamlingshuset om emnet, så alle kan komme til orde i en seriøs debat.

 

Ser her skitse 1   (med bebyggelse med 16 boliger)

 

Se her skitse 2    (med bebyggelse med 22 boliger)