Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 14. marts

 Landsbyrådets 9. generalforsamling blev afholdt d. 14. marts - her er referatet og bestyrelsens beretning

 Landsbyrådets generalforsamling forløb i ro og god orden og hele 50 medlemmer deltog i Forsamlinghusets store sal.

 Vi måtte sige farvel til hele 4 bestyrelsesmedlemmer (Werner, Georg, Kirsten og Pernille), hvoraf de 2 første har været med siden starten i 2009.

 Bestyrelsen blev suppleret med et helt nyt ansigt, i det Kristian Schou Ridley blev valgt ind - fortrinsvis ifm. hans interesse for TRAFIK-området og den offentlige transport i vores område. 

 Se det udførlige referat fra dagen nedenfor:

 Referat fra Generalforsamlingen 2018

 Se regnskab for 2017 og budget for 2018 her.

 Se bestyrelsens beretning for 2017 her. 

 Kontingent for år 2018 udsendes snarest i den kommende tid - via mail og brev.

 OBS: Hvis du for nylig har fået ny e-mail adresse, beder vi dig om at oplyse den til os :-)