Kommissorier

 Her kan du se de enkelte undergruppers arbejdsbeskrivelser for det næste år!

 Hvad vil de arbejde med - og hvem er med i grupperne...

 De enkelte kommissorier er alle godkendt i Landsbyrådets bestyrelse

 TRAFIK-GRUPPEN

 JAZZ-GRUPPEN

 PR-GRUPPEN

 STIER- OG NATUR

 UNGE-GRUPPEN   

 BYFEST-GRUPPEN 

 KUNST-GRUPPEN